หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
028-แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๓ [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
โครงการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามฯ (ตุลาคม.61) [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 20 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)  
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554