หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


นายพล ธนะขว้าง
นายกอบต.แสนทอง
โทร : 054-799554
 


นายสมบูรณ์ อินไชย
รองนายกอบต.แสนทอง(คนที่1)


นายประสาท ธนะขว้าง
รองนายกอบต.แสนทอง(คนที่2)
 


นายประเสริฐ ธนะขว้าง
เลขานุการนายอบต.แสนทอง
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554