หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


นายสมเดช หมื่นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสว่าง แหวนหลวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพินิจ ลำคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายอินผล อินไชย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554