หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลแสนทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้แยกออกจากตำบลผาตอมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และได้ชื่อว่าตำบลแสนทอง มีนายแสง ใบยา เป็นกำนันตำบลคนแรก และนายสุรศักดิ์ ขันแปง เป็นกำนันคนปัจจุบัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ถนนนาหนุน – สบขุ่น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ถนนนาหนุน – สบขุ่น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ 46 กิโลเมตร ตำบลแสนทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ตารางกิโลเมตร
  
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลริม อำเภอท่าวังผา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีภูมิ และตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา  
 
  
 
 
 
 
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบบนภูเขา มีห้วยน้ำริม และลำน้ำยาวไหลผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และฤดูฝน มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 8 และมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบนภูเขา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7
 
 
   
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งราษฎร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป
 
 
 

อาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน
    คิดเป็นร้อยละ 70

อาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10

อาชีพ พนักงานบริษัท / รับจ้างทั่วไป/ ค้าขาย
    คิดเป็นร้อยละ 15

อาชีพ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 5
  
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,840 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,997 คน คิดเป็นร้อยละ 52

หญิง จำนวน 1,843 คน คิดเป็นร้อยละ 48
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,158 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 87.27 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาหนุน 1 420 439 853 292  
2   บ้านนาทราย 255 210 435 141
  3   บ้านพ่อ 185 179 364 127  
4   บ้านฮวก 389 368 757 248
  5   บ้านน้ำไคร้ 187 169 356 99  
6   บ้านห้วยม่วง 234 208 442 137
  7   บ้านสันติสุข 99 114 213 76  
8   บ้านแฮะ 214 184 398 134
    รวม 1,953 1,871 3,824 1,254
 
  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554