หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ รวมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ รวมปิดภาคเรียน [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ส่วนกลาง) เลขทะเบียน กจ ๔๓๙๗ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง และกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงทางแยกเข้าวัดชนะไพรี ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงทางแยกเข้าวัดชนะไพรี ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงทางแยกเข้าวัดชนะไพรี ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ สายป่าสุสานเลียบป่าเสี้ยว ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ เข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่บ้านนางสง-ผาจ้อม ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านแฮะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะทำงาน) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔,๖,๗,๘ ตำบลแสนทอง จำนวน ๔ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด ขุดลอกกว้าง ๖.๐๐ เมตร และ ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร และวางกล่องลวดตาข่ายสำเร็จรูป(เกเบี้ยน) ยาวรวม ๑,๕๔๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ สายนาเก๊ากุ่มช่วงนานางกิ่ง-นานายอินแขวง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อพัสดุ การป้องกันและความคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ สายนาเก๊ากุ่มช่วงนานางกิ่ง-นานายอินแขวง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554