หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายบ้านพ่อทอง ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เข้าพื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นตึ๊ดหลวง ช่วงตั้งแต่สวนนายเขียนถึงสวนนายหมั้น ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 สายเหนือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ สวนนายอินเขียนถึงห้วยฝาย และวางท่อระบายน้ำ คสล.ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 สายห้วยม่วง ช่วงสวนนายก่ำ ถึงสวนนายตัน (เก๊ามะกอก) ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายใส่ ธรรมศิริถึง สวนนางสมหมาย หล้าพรม ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 1067 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งมนจราจรสำหรับทางแยก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 สายเหนือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ สวนนายอินเขียนถึงห้วยฝาย และวางท่อระบายน้ำ คสล.ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เข้าพื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นตึ๊ดหลวง ช่วงตั้งแต่สวนนายเขียนถึงสวนนายหมั้น ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 สายห้วยม่วง ช่วงสวนนายก่ำ ถึงสวนนายตัน (เก๊ามะกอก) ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายใส่ ธรรมศิริถึง สวนนางสมหมาย หล้าพรม ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.94-004 บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแสนทอง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.94-005 สายทาง บ้านพ่อ หมู่ที่ 3-บ้านฮวก หมู่ที่ 4 (ดอยเก๊ามะเกิ้ม) ตำบลแสนทอง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,044 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 สายห้วยม่วง ช่วงสวนนายก่ำ ถึงสวนนายตัน (เก๊ามะกอก) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 114.00 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 19/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาวรวม 13.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 15/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เข้าพื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นตึ๊ดหลวง ช่วงตั้งแต่สวนนายเขียนถึงสวนนายหมั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 111.50 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 334.50 ตารางเมตร ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 21/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายบ้านพ่อทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.50 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 106.50 ตารางเมตร ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 20/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายใส่ ธรรมศิริถึง สวนนางสมหมาย หล้าพรม ปริมาณงานถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 119.00 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 17/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 สายเหนือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ สวนนายอินเขียนถึงห้วยฝาย ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 113.00 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาวรวม 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 18/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาวรวม 13.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง เลขที่ 15/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 27 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.94-004 บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแสนทอง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.94-005 สายทาง บ้านพ่อ หมู่ที่ 3-บ้านฮวก หมู่ที่ 4 (ดอยเก๊ามะเกิ้ม) ตำบลแสนทอง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,044 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554