หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นน.ถ.๙๔๐๐๑ จากสายบ้านนาหนุน ๑ ถึงสายบ้านวังทอง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นน.ถ.๙๔๐๐๑ จากสายบ้านนาหนุน ๑ ถึงสายบ้านวังทอง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ปั้มน้ำประปา) บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 สายนายทราย ช่วงสะพานข้ามน้ำริมถึงนายประยูร อริยะกอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 สายนายทราย ช่วงสะพานข้ามน้ำริมถึงนายประยูร อริยะกอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554