หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้าานนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้าานนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้าานนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๙๗ จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ ๓ สายนาทราย ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๙๔-๐๐๔ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ (สายทุ่งก๋า) (ต่อจากที่ก่อสร้างเดิม)สายนาทราย ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อโครงการเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมโรงเรือน บ้านนาหนุน ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการงานขุดร่องและขุดหลุมระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑และบ้านฮวก หมู่ที่ ๔ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554