หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ปั้มน้ำประปา) บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 สายนายทราย ช่วงสะพานข้ามน้ำริมถึงนายประยูร อริยะกอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 สายนายทราย ช่วงสะพานข้ามน้ำริมถึงนายประยูร อริยะกอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 สายโรงเรียน-วัดห่าง ช่วงตั้งแต่สวนนายสนิท ตุ้ยสารถึงที่นานายสมศักดิ์ สมเงิน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งชนิดโพลีคาบอเนต ขนาด 32 นิ้ว) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554