หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งชนิดโพลีคาบอเนต ขนาด ๒๔ และ ๓๒ นิ้ว,กรวยจราจร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๐๕๕๙ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแสนทอง (เพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแสนทอง (ตีมีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านแฮะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ ๓ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ ๔ สายข้างบ้าน ด.ต.เฉลียว ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่๓ สายนาทราย ช่วงนานายประยูร - นานายอินถา ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ ๓ จากหน้า บ้านกำนันสุรศักดิ์ - บ้านนายคำหมั้น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 30 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554