หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการวางท่อประปาจากชลประทานบ้านฮวก ถึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนุน๑ หมู่ที่๑ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำดิบเพื่อสูบน้ำขึ้นประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายบุญเป็ง ธรรมศิริ ถึงคุ้ม ๓ ช่วงที่ ๒ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพ่อ หมู่ที่ ๓ สายสี่แยกสวนนายถึง- นานางเรณู ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ สายป่าสุสาน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ สายห้วยม่วงต่อจากป่าสุสานบ้านห้วยม่วง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๒ รายการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะล้อเลื่อน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริิหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๖-๖๐-๐๐๑๑ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน แบบ๒) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน แบบ๒) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะบียน กจ ๔๓๙๗ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ) ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA) องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554