หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน(ถนน สปก.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพัง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 จุดฝายถ้ำเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 จุดห้วยเฮี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพัง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 จุดฝายถ้ำเม่น [ 28 ธ.ค. 2563 ]โครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 จุดห้วยเฮี้ย [ 28 ธ.ค. 2563 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน(ถนน สปก.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]เหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลริม [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน ถนนสปก. ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน ถนนสปก. ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน ถนนสปก. ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน [ 24 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายบ้านพ่อทอง ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เข้าพื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นตึ๊ดหลวง ช่วงตั้งแต่สวนนายเขียนถึงสวนนายหมั้น ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 สายเหนือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ สวนนายอินเขียนถึงห้วยฝาย และวางท่อระบายน้ำ คสล.ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 สายห้วยม่วง ช่วงสวนนายก่ำ ถึงสวนนายตัน (เก๊ามะกอก) ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายใส่ ธรรมศิริถึง สวนนางสมหมาย หล้าพรม ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 1067 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งมนจราจรสำหรับทางแยก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 สายเหนือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ สวนนายอินเขียนถึงห้วยฝาย และวางท่อระบายน้ำ คสล.ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เข้าพื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นตึ๊ดหลวง ช่วงตั้งแต่สวนนายเขียนถึงสวนนายหมั้น ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 สายห้วยม่วง ช่วงสวนนายก่ำ ถึงสวนนายตัน (เก๊ามะกอก) ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาหนุน 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายใส่ ธรรมศิริ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนายใส่ ธรรมศิริถึง สวนนางสมหมาย หล้าพรม ตามรูปแบบประมาณการและแบบแปลนของกองช่าง อบต.แสนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554