หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่สาคร   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาคร ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3755 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.แม่สาคร   ซื้อวัสดุก่อสร่้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาคร หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๐๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.แสนทอง   โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 5 พ.ค. 2564
อบต.แสนทอง   โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 5 พ.ค. 2564
อบต.แสนทอง   โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 3 พ.ค. 2564
อบต.แสนทอง   โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 3 พ.ค. 2564
อบต.แสนทอง   จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ขนาด ๑ มิลลิลิตร) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564
อบต.น้ำพาง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนและคอกสัตว์ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2564
อบต.แสนทอง   จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 23 เม.ย. 2564
อบต.น้ำพาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 140
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554