หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองแดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องอเนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.แสนทอง   จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันตกและเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.แสนทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด ขุดลอกกว้าง ๖.๐๐ เมตร และ ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร และวางกล่องลวดตาข่ายสำเร็จรูป(เกเบี้ยน) ยาวรวม ๑,๕๔๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2566
อบต.แสนทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔,๖,๗,๘ ตำบลแสนทอง จำนวน ๔ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2566
อบต.แสนทอง   จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร 2 ก.พ. 2566
อบต.แม่สาคร   ซื้อน้ำดื่มตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.แม่สาคร   ซื้อชุดลำโพงยูนิตฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.แม่สาคร   ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.แม่สาคร   จ้างจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.น้ำแก่น   จ้างซ่อมแซมระบบไฟ ทั้งไฟหรี่ ไฟเบรก ไฟเลี้ยวชำรุด และระบบแอร์มีปัญหา รถยนต์หมายเลข ๔๐-๐๐๗๑ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.แสนทอง   จ้างบุคคลภายนอกออกแบบและรับรองแบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร 1 ก.พ. 2566
อบต.ป่าแลวหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นน.ถ.60-116 อ่างห้วยข้าวหลาม - น้ำยาว บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2566
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนจากถนนลูกรังเป็นถนน ค.ส.ล และลาน ค.ส.ล บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการขยายไหล่ทางจากจุดเดิมถึงบ้าน นางจินดา อินสอน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอู่ช่างดุล หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยทางเข้าโรงแรมบางอ้อ (นน.ถ.๓-๐๙๑) และสายบ้านนายเสน่ห์ สุภาษี ถึงซอยร้านรุ่งแสง หมู่ที่ ๔ บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 271
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554