หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แสนทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน(ถนน สปก.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารสำนักงานชั่วคราว อบต.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาบริการเก็บขน เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของต่าง ๆ อบต.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564
อบต.น้ำแก่น   จ้างครูภาษาอังกฤษ ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   เช่าเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   เช่าเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
อบต.แสนทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง1082(บ้านนาหนุน กม.25)-บ้านแหน(ถนน สปก.) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564
อบต.น้ำแก่น   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างห้วยน้ำปรุง บ้านบอน หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง 2.60 เมตร ยาว 9 เมตร ปลูกหญ้านวลน้อยพื้้นที่ไม่น้อยกว่า 2,182 ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715.60 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564
อบต.น้ำแก่น   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแก่นอุดร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564
อบต.น้ำแก่น   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 126
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554