หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าคา   ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของอบต.ป่าคา โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.ป่าคา   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ป่าคา   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.น้ำแก่น   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่ายผลผลิตในตำบลแม่สาคร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบการจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   ซื้อเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.๖๐-๑๑๑) บ้านดอนอภัย หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 21 ก.ย. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินสายทำนบบ้านฝาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.ป่าคา   จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
ทต.หนองแดง   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.น้ำแก่น   จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๖,หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำแก่น โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างเหมาเคลื่อนย้ายรถดับเพลิง ทะเบียน 99 - 0277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาตำบลแม่สาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.แม่จริม   ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 177
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554