หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าคา   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กขนาด ๔ ชั้น แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน จำนวน ๓ ตัว และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตัว ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน จำนวน ๕ ตัว และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน ๓ หลัง ของสำนักงานปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลริม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน ๓ หลัง ของสำนักงานปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลริม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน ๓ หลัง ของสำนักงานปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบลริม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก 25 ม.ค. 2565
อบต.ป่าคา   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ป่าคา   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กขนาด 4 ชั้น แบบบานเลื่อนกระจกกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลริม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ป่าคา   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.ป่าคา   ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
ทต.หนองแดง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 197
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554