หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.2/ว 4142  การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ 16470  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แจ้ง อ.ท่าวังผา)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 4110  การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (การขอยืมตัว)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 4101  การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 4102  การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 553  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/16450  การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ 344  ขอส่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในดครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 551  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดเข่าร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี (สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 4119  การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 552  ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 550  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 4117  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายกา่รเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 4116  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 4115  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (แจ้ง อ.นาน้อย และ อ.สันติสุข)  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 850
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554