หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


นายประเสริฐ บัวอิ่น
ประธานสภาอบต.แสนทอง
โทร : 054-799554
 


นายประพันธ์ อินไชย
รองประธานสภาอบต.แสนทอง


นายอารมณ์ อาสา
เลขานุการสภาอบต.แสนทอง
 
 


นายพงค์พรรณ์ ปาละ
สมาชิกสภาอบต.แสนทองหมู่ที่ 1


นายสมพร ธนะขว้าง
สมาชิกสภาอบต.แสนทองหมู่ที่ 2


นายชำนาญ จิณะปัน
สมาชิกสภาอบต.แสนทองหมู่ที่ 5


นายประยูร ธนะขว้าง
สมาชิกสภาอบต.แสนทองหมู่ที่ 6


นายสำเภา ภิมาลย์
สมาชิกสภาอบต.แสนทองหมู่ที่ 7
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554