หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


นายไทย ธนะขว้าง
ประธานสภา
 


นายประยูร ธนะขว้าง
รองประธานสภา


ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
เลขานุการสภา
 
 


นายสมเกียรติ ใบยา
ส.อบต.หมู่ 1


นายพงค์พรรณ ปาละ
ส.อบต. หมู่ 1


นางสุนี วิยา
ส.อบต. หมู่ 2


นายสมพร ธนะขว้าง
ส.อบต. หมู่ 2


นายประเสริฐ บัวอิ่น
ส.อบต.หมู่ 3


นายอารมณ์ อาสา
ส.อบต. หมู่ 4


นายเชิด ศรีใจวงค์
ส.อบต. หมู่ 4


นายสนอง ยอดไชยเพ็ชร
ส.อบต. หมู่ 5


นายสมนึก ธรรมศิริ
ส.อบต. หมู่ 5
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554