หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน [ 6 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 41
 


 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 15 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 154
 
 
     


 
โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลผาตอ-แสนทอง ประจำปี2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 293
 


 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕60 [ 13 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 284
 
 
     


 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคนและสังคมนำอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม มาบริจาค [ 5 ต.ค. 2559 ]  
อ่าน: 505
 


 
การประชุมสัญจรชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2559 ]  
อ่าน: 453
 
 
     


 
โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนทอง [ 29 ส.ค. 2559 ]  
อ่าน: 369
 


 
กิจกรรมพัฒนา บริเวณน้ำตกสันติสุข [ 16 พ.ย. 2558 ]  
อ่าน: 703
 
  (1)     2   
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554