หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 

 
โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลผาตอ-แสนทอง ประจำปี2560  
 

สรุปผลการดำเนินงาน

“วันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลผาตอ-แสนทอง”

13 เมษายน 2560

.............................................................    นายนรินทร์    เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายนพรัตน์  ถาวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิด

    มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  24  ลำ   ตำบลแสนทอง  13 ลำ  และตำบลผาตอ 11 ลำ
    ประกวดซุ้มของดีหมู่บ้าน เข้าร่วมประกวด จำนวน  8 หมู่บ้าน
    ประชาชน/นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประมาณ  3,000  คน
    ผลที่ได้รับ  : ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตำบลผาตอ-แสนทอง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

: สืบทอดและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
: สร้างความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนตำบลผาตอ-แสนทอง
: ประชาชนและเยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายทำให้ห่างไกลยาเสพติด

วันที่  ๑3  เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ณ หอประชุมบ้านนาหนุน 1 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 11.58 น. โดย ศิริลักษณ์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 371 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554