หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 

 
การบรรยายการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน  
 

1.https://www.youtube.com/watch?v=bk7FcHMjIi8
2.https://www.youtube.com/watch?v=rQnzYXrYa_I
3.https://www.youtube.com/watch?v=bk7FcHMjIi8

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 10.01 น. โดย คุณ ประสงค์ หลีใจ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554