หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


 
อบต.แสนทองขอขอบคุณทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือ โึครงการประชาคมท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  
 

ตามที่อบต.แสนทอง ได้ดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   โดยได้ออกประชาคมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแสนทอง  ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแสนทองเป็นอย่างดี  อบต.แสนทอง ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.52 น. โดย คุณ ฐานิย์ยา กลับมา

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554