หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558  
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2558 เวลา 13.25 น. โดย จุฑามาศ@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 513 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554