หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)  
 

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ  และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ้างงาน  20  อัตรา /ตำบล  ระยะเวลา  1 ปี
1. ประชาชน 5 อัตรา   9,000  บาท/เดือน
2. บัณฑิตจบใหม่   สำเร็จการศึกษาไม่เกิน  3  ปี  10 อัตรา  15,000  บาท/เดือน
3. นักศึกษา  กำลังศึกษาหรือฝึกงาน ระดับ ปวส.-ป.ตรี   5 อัตรา  5,000 บาท/เดือน
หมดเขตการรับสมัคร  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดสอบถามได้ที่ www.santhong.go.th
หรือ โทรศัพท์   054-799054   หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์  อบต.แสนทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13.17 น. โดย คุณ ประสงค์ หลีใจ

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554