หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2564  10 ม.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำปี 2564  27 ธ.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ  1 ธ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65  1 ธ.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ(ส.อบต.)  29 พ.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ(นายกอบต.)  29 พ.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.แสนทอง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65  5 พ.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  6 ต.ค. 2564 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์)  27 ก.ย. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ)  27 ก.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)  27 ก.ย. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรยายการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน  2 ก.ย. 2564 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการตามคู่มือประชาชน(รอบ2)  25 ส.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้บริการจัดเก็บขยะ ปี 2564  23 เม.ย. 2564 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง มี.ค.64  5 เม.ย. 2564 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  25 มี.ค. 2564 276
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  25 มี.ค. 2564 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบ 63  30 ธ.ค. 2563 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.แสนทอง-เรื่องรายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะฯ ปีงบ 63  30 ธ.ค. 2563 268
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  30 ธ.ค. 2563 291
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554