หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  8 ส.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562  12 มิ.ย. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  31 พ.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2  31 พ.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ศพด.แสนทอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  10 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  2 พ.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  30 เม.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง  1 เม.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  13 ก.พ. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจรเพื่อจัดแผนพัฒนาตำบลแสนทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ช่วงวันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562  8 ก.พ. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2562  2 ม.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   หากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.แสนทอง แจ้งได้ที่ ....  21 พ.ย. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  5 พ.ย. 2561 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  31 ต.ค. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  29 ต.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  8 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  1 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย  24 ม.ค. 2561 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แสนทอง และมอบหมายให้ จนท.ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.แสนทอง  30 ธ.ค. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง  10 พ.ย. 2560 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถนนลาดยาง  10 พ.ย. 2560 109
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554