หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  28 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  8 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562  12 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  31 พ.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2  31 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ศพด.แสนทอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  10 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  2 พ.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  30 เม.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง  1 เม.ย. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  13 ก.พ. 2562 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจรเพื่อจัดแผนพัฒนาตำบลแสนทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ช่วงวันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562  8 ก.พ. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2562  2 ม.ค. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   หากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.แสนทอง แจ้งได้ที่ ....  21 พ.ย. 2561 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  5 พ.ย. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  31 ต.ค. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  29 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  8 ต.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  1 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย  24 ม.ค. 2561 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แสนทอง และมอบหมายให้ จนท.ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.แสนทอง  30 ธ.ค. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง  10 พ.ย. 2560 124
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554