หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   26 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช   26 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด. ปีงบ 64   26 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน   22 ต.ค. 2563 14
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองแดง   เทศบาลตำบลหนองแดง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชุมชนบ้านนาหวาย อ.บ้านหลวง จ.น่าน   21 ต.ค. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21ตุลาคม 2563   21 ต.ค. 2563 23
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.กลางเวียง   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง   19 ต.ค. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศ การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีื   16 ต.ค. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาศ 4   15 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ต.ค. 2563 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือดและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-4   12 ต.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน   7 ต.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564   6 ต.ค. 2563 42
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   2 ต.ค. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   2 ต.ค. 2563 69
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ   2 ต.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ   2 ต.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลริม   2 ต.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563   2 ต.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สาคร   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 ต.ค. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่   29 ก.ย. 2563 198
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.แสนทอง   28 ก.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ประกาศการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ/แบบมอบอำนาจรับเงินแทน   25 ก.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 (รายใหม่)   25 ก.ย. 2563 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ริม   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   24 ก.ย. 2563 52
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าคา ประจำปี 2563   24 ก.ย. 2563 38
กิจการสภา ทต.กลางเวียง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง (สมัยวิสามัญ ที่ ๒ ) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓   23 ก.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    22 ก.ย. 2563 24
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้มอบบ้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานการปรับสภาพเเวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๓ หลัง   22 ก.ย. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554