หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรมการตรวจหาสารเคมีในกระแสเลือด บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7   29 ก.ย. 2564 44
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   นายกเทศมนตรี นายสงวน เสนา รองนายกเทศมนตรี นางนะเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาล นายวิกุล อุดคำเที่ยง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสาธารณสุข ทีมทำลายเชื้อของเทศบาล ออกปฎิบัติการทำลายเชื้อสถานที่ปรากฎตามทามไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โรงเรียนไท   27 ก.ย. 2564 33
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดสดแม่คำมี (บ้านหนองนก ม.8 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง   27 ก.ย. 2564 34
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   นายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชน อสม.และทีมงานออกปฎิบัติการทำลายเชื้อสถานที่ปรากฎตามทามไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(เชื่อมโยงกับพื้นที่ตำบลขึ่ง)   26 ก.ย. 2564 31
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และทีมควบคุมโรคฯ ปฎิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ร่วมสนับสนุนทีมทำลายเชื้อฯ เทศบาลตำบลขึ่ง ณ บ้านงิ้วงาม หมู่ 2 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   25 ก.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๔   21 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่สาคร   โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ   20 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข   20 ก.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามเเผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)   20 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.ริม   20 ก.ย. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กลางเวียง   ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวเเอสฟัลท์ติก ภายในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๑๐ ตารางเมตร (ตามเเบบรูปรายก   17 ก.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพางพร้อมด้วย สสอ.แม่จริม ร.พ.แม่จริม อำเภอแม่จริม รพสต.ในพื้นที่ ตำบลน้ำพาง ผู้นำฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดเตรียมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 ก.ย. 2564 ณ ที่ทำการ อบต.น้ำพาง   17 ก.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564    16 ก.ย. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( พอช.) เครื่อข่าย ขับเคลื่อนโครงการซ่อมสร้างบ้านชนบทและบ้านพอเพียง ณ บ้านน้ำปุ๊ หมู่ที่ 6 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน   16 ก.ย. 2564 26
ข่าวกิจกรรม อบต.ริม   โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๔   15 ก.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 30/2564 ,31/2564 เเละ32/2564   15 ก.ย. 2564 27
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   14 ก.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เป็นคนดีศรีป่าคา สาขาต่างๆ จำนวน ๑๘ สาขา   10 ก.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์   9 ก.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   รายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   9 ก.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๔   9 ก.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   📣ความรู้เบื้องต้นเรื่องตั้ง อบต. ตามที่มติครม. เห็นชอบให้เลือกตั้ง อบต.ตามมที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   9 ก.ย. 2564 32
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง ร่วมกับ สสอ.อ.แม่จริม ร.พ.แม่จริม อำเภอแม่จริม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม.ประชุมเพื่อเตรียมพิธีกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน    8 ก.ย. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำพาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำพาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ย. 2564 23
VDO วีดิทัศน์ อบต.น้ำพาง   การอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ปี 2564 (2)   8 ก.ย. 2564 23
VDO วีดิทัศน์ อบต.น้ำพาง   การอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ปี 2564   8 ก.ย. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำพาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 ก.ย. 2564 37
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าแลวหลวง   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564   8 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   Universal Prevention หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากโควิด 19   8 ก.ย. 2564 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 105
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554