หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง เข้าร่วมโครงการจัดทำทบทวนแผนหมู่บ้านประจำปี 2565/2566 ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง   28 ม.ค. 2565 17
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   นายกเทศมนตรี และนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน ลงตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสา   25 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพางลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามน้ำฟ้า บ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยธรรมชาติในปีที่ผ่านมา   25 ม.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   สสอ.อำเภอแม่จริม โรงพยาบาลแม่จริม และ รพสต.น้ำพาง ได้ดำเนินการคัดกรองและตรวจ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง   25 ม.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง ร่วมกับ สสอ.อำเภอแม่จริม ดำเนินการจัดทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)   25 ม.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   25 ม.ค. 2565 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 2/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวั   25 ม.ค. 2565 15
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   ทีมทำลายเชื้อของเทศบาล ออกปฏิบัติการทำลายเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 15 ตำบลกลางเวียงตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   23 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง เข้าร่วมโครงการจัดทำทบทวนแผนหมู่บ้านประจำปี 2565/2566 ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง   21 ม.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแดง   อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง   21 ม.ค. 2565 28
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนทอง   ช่วยเหลือผู้กักตัวเชื้อโควิด-19   21 ม.ค. 2565 29
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ถนนยันตรกิจโกศล ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จนถึงบ้านไชยสถาน รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร    21 ม.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565   20 ม.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕   20 ม.ค. 2565 32
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   ประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพางมอบ นโยบายให้แก่พนักงานส่วนตำบล   20 ม.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕   18 ม.ค. 2565 32
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น อบต.น้ำพาง   13 ม.ค. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   นโยบายการให้เเละรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy)   13 ม.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565   12 ม.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์   11 ม.ค. 2565 49
กิจการสภา อบต.ป่าคา   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   10 ม.ค. 2565 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แสนทอง   ประชาสัมพันธ์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2564   10 ม.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) เเละคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20   10 ม.ค. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕   7 ม.ค. 2565 54
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนทอง   มอบของวันเด็ก ปี 65   7 ม.ค. 2565 18
กิจการสภา อบต.ป่าแลวหลวง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565   7 ม.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564   6 ม.ค. 2565 43
กิจการสภา อบต.ป่าแลวหลวง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง (ครั้งแรก)   6 ม.ค. 2565 45
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปล่อยน้ำเสียจากการประกอบกิจการ และเรื่องร้องเรียนฝุ่นละอองจากการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร   6 ม.ค. 2565 38
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนทอง   ตั้งด่านปีใหม่ 65   5 ม.ค. 2565 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 112
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554