หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓   3 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์การเกษตร   1 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 และสถานการณ์แพร่ระบาทโคโรน 2019 (COVID-19)   1 เม.ย. 2563 10
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19   30 มี.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 3,4,5,8 จำนวน 15 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,465 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่   27 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 3,4,5,8,จำนวน 15 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,465 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   สรุปแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   26 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Corona Vrus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)   26 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   สำนักงานประกันสังคม จ.น่าน ของดบริการรับชำระเงินนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓    26 มี.ค. 2563 12
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓    20 มี.ค. 2563 19
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้เข้ามานิเทศงานด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง   20 มี.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   19 มี.ค. 2563 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019   17 มี.ค. 2563 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการผู้สูงอายุตำบลป่าคา เลื่อกกินเลือกใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดี    17 มี.ค. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563   17 มี.ค. 2563 9
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 มี.ค. 2563 19
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.กลางเวียง   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ    13 มี.ค. 2563 45
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day   13 มี.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ94-005 ม.3   13 มี.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ94-004 ม.2   13 มี.ค. 2563 13
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม big cleaning day   12 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สาคร   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   11 มี.ค. 2563 26
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่สาคร   อบต.แม่สาคร โดยนายจันทร์ โนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร พร้อมด้วได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day   11 มี.ค. 2563 29
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และตารางเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   11 มี.ค. 2563 11
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   11 มี.ค. 2563 11
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   10 มี.ค. 2563 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554