หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล Santisuk Open Cup ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   25 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   24 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองแดง   เทศบาลตำบลหนองแดงร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก   24 มิ.ย. 2565 0
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ป่าแลวหลวง   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานบริหาร   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าแลวหลวง   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร   24 มิ.ย. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565   24 มิ.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่พงษ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล   24 มิ.ย. 2565 17
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองแดง   เทศบาลตำบลหนองแดง บูรณาการ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อำเภอแม่จริม จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง   23 มิ.ย. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเเละผู้ดูเเลคนพิการ ตำบลป่าคา กิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า   22 มิ.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแดง   การขายทอดตลาด อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน   22 มิ.ย. 2565 24
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.แสนทอง   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   22 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แสนทอง   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   22 มิ.ย. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   โครงการ อำเภอ...เคลื่อนที่ บ้านน้ำปูน   22 มิ.ย. 2565 13
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่สาคร   โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   21 มิ.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แสนทอง   ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20-21 ปี65   20 มิ.ย. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าแลวหลวง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   17 มิ.ย. 2565 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   17 มิ.ย. 2565 20
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือไฟกิ่งภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำพาง   16 มิ.ย. 2565 16
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบต.น้ำพาง ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มสายดับไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง)ในพื้นที่ ทั้ง10 หมู่บ้าน ของตำบลน้ำพาง   16 มิ.ย. 2565 26
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   พิธีไหว้ครู ของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   16 มิ.ย. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/ 2565   16 มิ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/ 2565   16 มิ.ย. 2565 33
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   กิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day)    15 มิ.ย. 2565 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าแลวหลวง   โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าแลวหลวง    15 มิ.ย. 2565 16
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   กิจกรรม kick off การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่จริม ปี 2565   14 มิ.ย. 2565 20
กิจการสภา อบต.ดู่พงษ์   รายงานการประชุมสภา อบต.ดู่พงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒    14 มิ.ย. 2565 23
กิจการสภา อบต.ป่าคา   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕   13 มิ.ย. 2565 22
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   โครงการ อบต.สัญจร (บ้านโป่งคำ)   10 มิ.ย. 2565 25
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะอาชีพสตรี อำเภอสันติสุข กิจกรรมการทำกล้วยฉาบ ณ หอประชุมเมืองพงษ์   9 มิ.ย. 2565 32
ข่าวกิจกรรม อบต.ดู่พงษ์   ร่วมพิธีเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565    9 มิ.ย. 2565 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 138
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554