หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2564   27 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   27 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าคา ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๔๑ คน    26 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปีงบ 64   25 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ และสารเสพติด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   23 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ และสารเสพติด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   23 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   23 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2   22 ม.ค. 2564 16
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   Big Cleaning Day ๒๒ ม.ค.๖๔   22 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา    22 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564   22 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2564   20 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ริม   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2564   20 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2564   19 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ให้เเก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลป่าคา โดย นายคำมุง เเสนพิช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว   19 ม.ค. 2564 29
กิจการสภา อบต.ป่าคา   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   19 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประชาสัมพันธ์มาตรการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   18 ม.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)   18 ม.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่ 3)   16 ม.ค. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ริม   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 80-001 สายบ้านท่าค้ำ - บ้านเชียงแล    15 ม.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)   15 ม.ค. 2564 29
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านปราศจากขยะ   15 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๕)   14 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลกลางเวียง    14 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    14 ม.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่สาคร   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ   14 ม.ค. 2564 38
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองแดง   กิจกรรม Big cleaningday เทศบาลตำบลหนองแดง   14 ม.ค. 2564 13
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองแดง   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยเทศบาลตำบลหนองแดง   14 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจําปี พ.ศ.2564   13 ม.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสบขุ่น - สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น   12 ม.ค. 2564 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 71
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554