หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการความเสี่ยงฯ   16 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   16 เม.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง      16 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน   14 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔   13 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่ 9 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน    13 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 8)   12 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าแลวหลวง   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลป่าแลวหลวง   9 เม.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7)   9 เม.ย. 2564 21
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยบ้านมั่งคงชนบท   8 เม.ย. 2564 20
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้งดเผาป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน   7 เม.ย. 2564 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการอบรมส่งเสริมการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าคา    7 เม.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงใกรานต์ ประจำปี 2564   7 เม.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าแลวหลวง   เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ให้บริการแล้วค่ะ    5 เม.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แสนทอง   รายงานงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง มี.ค.64   5 เม.ย. 2564 2
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพาง   -กองทุนหลักประกันสุขภาพ-   5 เม.ย. 2564 29
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำพาง   -ข่าวสรรหาบุคลากร-   5 เม.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ    5 เม.ย. 2564 28
VDO วีดิทัศน์ อบต.น้ำพาง   -VDO วีดิทัศน์-   5 เม.ย. 2564 30
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำพาง   ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564   5 เม.ย. 2564 18
กิจการสภา อบต.น้ำพาง   ประชุมสภา ประจำเดือนเมษายน 2564   5 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกำหนดพื้นที่เเละมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)   5 เม.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (ขอบ้านเลขที่ใหม่)   2 เม.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   หนังสือขอรับรองพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า   2 เม.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   ประกาศ รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม   2 เม.ย. 2564 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าแลวหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0030 (เปลี่ยนฮาร์สดิส) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA) ทางระบบ ITAS ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT    2 เม.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพาง   ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA) ทางระบบ ITAS ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT    2 เม.ย. 2564 30
กิจการสภา อบต.ป่าคา   ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   2 เม.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าคา   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 / 2564   1 เม.ย. 2564 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 85
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554