หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนทอง   การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา   15 เม.ย. 2563 18
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   อบต.น้ำแก่น ยังปฏิบัติหน้าที่ปกติ ตามนโยบายของรัฐบาล   14 เม.ย. 2563 57
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการป่าคาร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19   14 เม.ย. 2563 20
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   ขอส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่    14 เม.ย. 2563 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำแก่น   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563    9 เม.ย. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ขอเชิญยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาโครงการ   8 เม.ย. 2563 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ตำบลหนองแดง หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหว   7 เม.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 เม.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓   3 เม.ย. 2563 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนทอง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์การเกษตร   1 เม.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 และสถานการณ์แพร่ระบาทโคโรน 2019 (COVID-19)   1 เม.ย. 2563 126
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19   30 มี.ค. 2563 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 3,4,5,8 จำนวน 15 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,465 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่   27 มี.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 3,4,5,8,จำนวน 15 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,465 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 มี.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   สรุปแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   26 มี.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำแก่น   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Corona Vrus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)   26 มี.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   สำนักงานประกันสังคม จ.น่าน ของดบริการรับชำระเงินนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓    26 มี.ค. 2563 35
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓    20 มี.ค. 2563 54
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางเวียง   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้เข้ามานิเทศงานด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง   20 มี.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางเวียง   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   19 มี.ค. 2563 40
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019   17 มี.ค. 2563 36
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการผู้สูงอายุตำบลป่าคา เลื่อกกินเลือกใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดี    17 มี.ค. 2563 32
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่าคา   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563   17 มี.ค. 2563 41
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำแก่น   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 มี.ค. 2563 69
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.กลางเวียง   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ    13 มี.ค. 2563 106
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำแก่น   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day   13 มี.ค. 2563 70
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 53
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554