องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ยินดีต้อนรับ อบต.แสนทอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554