หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 10 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
แผนป้องกันทุจริตฯ-อบต.แสนทอง 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)  
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554