หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 124  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครัั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 130  
 
การติดตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
แผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 ปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 126  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 10 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 248  
 
แผนป้องกันทุจริตฯ-อบต.แสนทอง 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 151  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 128  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 135  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)     2   
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554