หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี2564-รอบ-6-เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการติดตามแผน 2563 ลงประกาศ 28 ธันวาคม 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)