หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเด็ก [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)