หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ข้อบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบ ปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 182  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย -ประปา [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ -ประปา [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 143  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 155  
 
รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 161  
 
รายงานประมาณการรายรับ [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 168  
 
ข้อมูลทั่วไป [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 174  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 142  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 174  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 158  
 
ข้อบัญญัติปี 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 146  
 
  (1)  
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554