หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ข้อบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบ ปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย -ประปา [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ -ประปา [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานประมาณการรายรับ [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อมูลทั่วไป [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 79  
 
ข้อบัญญัติปี 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)  
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554