หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศกำหนดกอง-สำนัก-หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554