หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายจ่ายตามงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการลดใช้พลังและติดตามผลการลดใช้พลังงาน [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชน ปีงบ 64 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
028-แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๓ [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 117  
 
โครงการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 173  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามฯ (ตุลาคม.61) [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 256  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 20 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 238  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554