หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 22 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการศึกษาฯ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554