หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 130  
 
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 128  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554