หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับอบต.แสนทอง (พ.ศ.2566-2570) [ 29 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 174  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
แผนพัฒนาบุคลกร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 136  
 
แผนดำเนินงาน 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 193  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ [ 28 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 174  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554