หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเด็ก [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554