หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนตรวจสอบภายใน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง [ 22 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน [ 22 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554