หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
แผนดำเนินงาน 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17 ก.พ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 227  
 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564 ลงประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 201  
 
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 175  
 
แผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 322  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครัั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 282  
 
แผนชุมชน ม.8 แฮะ ปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 135  
 
แผนชุมชน ม.7 สันติสุข 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554