หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

รายงานอื่นๆ
 
 
 

 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. โดย คุณ ประสงค์ หลีใจ

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554