หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 08.56 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554