หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัดอบต.แสนทอง
รักษาราชการแทนปลัดอบต.แสนทอง
โทร : 080-7942545


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัดอบต.แสนทอง
โทร : 080-7942545
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางฐานิย์ยา กลับมา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1931791


ส.อ.ชัยชัฏนรินทร์ คำแสน
นักวิชาการเงินฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-0600125


นายสมเพชร กะรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-9201098


นางสาวนิภาพร ปันแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 082-8984141
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554