หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต.แสนทอง
รักษาราชการแทนปลัดอบต.แสนทอง
โทร : 080-7942545


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัดอบต.แสนทอง
โทร : 080-7942545
 
สำนักปลัด
 


นางฐานิย์ยา กลับมา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1931791


จ.อ.นพดล ทานัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 083-3066547


นายภานุพงศ์ ปรีดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 080-4929885


นายชพชัย ขันแปง
นักป้องกันฯปฏิบัติการ
โทร : 089-2642583


นายประสงค์ หลีใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 086-3949553


นายปรีชา ธรรมศิริ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 080-1273022


นายวุฒิการณ์ ปาละ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
โทร : 095-3582359
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554