หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด อบต.แสนทอง
โทร : 054-799554


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต.แสนทอง
โทร : 054-799554
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกัลยาณี ลัมวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-799554


นางฐานิย์ยา กลับมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชพชัย ขันแปง
นักป้องฯปฏิบัติการ


จ.อ.นพดล ทานัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายภานุพงศ์ ปรีดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายประสงค์ หลีใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายปรีชา ธรรมศิริ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554