หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ 100 เปอร์เซ็นต์
 

ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่มีน้ำประปาใช้ 100 เปอร์เซ็นต์
 
 
         

มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

มีหอกระจายข่าว จำนวน 85 แห่ง

ไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ (อับสัญญาณ)
    จำนวน 4 หมู่บ้าน
  ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
 
 
         

ปั๊มน้ำมันค้าปลีก (หลอด) จำนวน 5 แห่ง

อุตสาหกรรมครัวเรือน ไม้กวาดและอบลำใย
    จำนวน 1 แห่ง

โกดังเก็บข้าวโพด จำนวน 5 แห่ง

โกดังลูกชิด จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 32 แห่ง

โรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง

โกดังพริก จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 2 แห่ง
 
 
 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1

กลุ่มออมทรัพย์ผสมผสาน หมู่ที่ 1

กลุ่มเกษตรเพื่อการผลิต หมู่ที่ 2

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพ่อ หมู่ที่ 3

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านฮวก หมู่ที่ 4

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6

กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

กลุ่มมันแกวบ้านแฮะ หมู่ที่ 8

กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 1

กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านฮวก หมู่ที่ 4

กลุ่มเย็บผ้าบ้านนาทราย หมู่ที่ 2

กลุ่มทำไร่แสนทอง หมู่ที่ 1

กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 4

กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 8
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554