หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 

สอบถามการรับสมัครงานค่ะ  32 0 22 มิ.ย. 2563
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า  452 0 3 มี.ค. 2563
การแข่งขันเรือ ปี 2562 จะมีการจัดมั้ย  1018 3 20 มี.ค. 2562
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  728 1 4 ก.พ. 2562
บริการอินเตอร์เน็ต ของอบต. ต้องขอใช้อย่างเป็นทางการใช่มั้ย  1200 7 4 ต.ค. 2561
ขอทราบระยะเวลาการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  733 1 9 พ.ย. 2558
สอบถามเรื่องขึ้นทะเบียนผู้พิการ  428 1 23 ต.ค. 2558
เว็บไซต์ อบต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ  610 0 6 ต.ค. 2558
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ   485 0 14 ก.ค. 2558
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554